Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Masz pytania? Przeglądnij tutaj te najczęściej zadawane.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj pytanie korzystając z formularza:

Pola oznaczone * są wymagane.

Podjąłeś decyzję? Formularz zamówienia znajdziesz →tutaj.

Chcesz wypróbować metody? Zapisz się na darmowe sygnały inwestycyjne, lub śledź nas na Twitterze:


Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.


Udostępnij:Program kursów

Program ramowy szkolenia

Kurs każdej z metod trwa 3 dni po około 4-5 godzin zegarowych. Materiał każdego dnia szkolenia podzielony jest na dwa-trzy moduły (lekcje) rozdzielone niedługimi przerwami.


Options Oportunities

Zaawansowana metoda, w której korzystamy z opcji na amerykańskie akcje i jednostki ETF. Proces inwestycyjny przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie wyszukujemy spółki, których opcje mogą stanowić dobre okazje do gry. W drugim - oceniamy sytuację rynkową wyselekcjonowanych spółek, a następnie projektujemy transakcje dobierając adekwatną do sytuacji strategię opcyjną.

Struktura kursu:

Moduł I: Wartość opcji

Kurs przeznaczony jest dla Inwestorów zaawansowanych, dla których instrumenty opcyjne nie są zupełną nowością. W pierwszym module, poświęconym zasadniczo składnikom wartości opcji, instruktor usystematyzuje i ewentualnie uzupełni wiedzę Słuchaczy w zakresie zagadnień podstawowych.

Moduł II: Złożone strategie opcyjne

W metodzie, w zależności od sytuacji, możemy zarówno kupować, jak i sprzedawać opcje. Aby wyeliminować nieograniczone ryzyko, które może towarzyszyć wystawianiu opcji, konieczne jest stosowanie bardziej złożonych strategii opcyjnych. Słuchacze poznają te strategie od strony teoretycznej i uczą się je projektować w praktyce.

Moduł III: Wyszukiwanie okazji

Wyszukiwanie okazji to jądro pierwszego etapu metody. Słuchacze uczą się jak wykorzystywać do tego celu narzędzia analityczne oferowane przez brokerów, a także jak sobie poradzić "na piechotę", czyli w wypadku braku odpowiednich instrumentów w ofercie ich brokera.

Moduł IV: Analiza rynku

Do oceny sytuacji rynkowej studenci Online Trading Academy stosują ich autorską metodę analizy wykresów, będącą podstawą wielu organizowanych przez tę prestiżową instytucję kursów. W ramach naszego kursu Słuchacze poznają podstawowe zasady tej metody (bez naruszania praw licencyjnych OTA).

Moduł V: Projektowanie transakcji

W tym module Słuchacze krok po kroku zapoznają się z procedurą konstruowania pozycji opcyjnej oraz projektowania kaskady zleceń warunkowych służących otwieraniu, prowadzeniu i zamykaniu pozycji generowanych przez metodę.

Moduł VI: Rachunek demo, ćwiczenia

Trening czyni mistrza, dlatego na tym etapie szkolenia Słuchacze otwierają rachunek demonstracyjny u "wzorcowego" brokera, uczą się obsługi platformy i ćwiczą składanie zleceń. Otrzymują też wskazówki dotyczące otwarcia rachunku rzeczywistego.


Struktura kursu w wypadku pozostałych dwóch metod jest taka sama, ponieważ obie metody wykorzystują w zasadzie ten sam mechanizm zarabiania na opcjach. Różnica jest w instrumentach bazowych będących podstawą tych opcji. W metodzie:

General Income™

korzystamy z opcji na akcje i ETFy

Total Return™

korzystamy z opcji na surowce

Aby dowiedzieć się więcej o danej metodzie wskaż kursorem odpowiadający jej obrazek (nie klikając).


Dzień:

Tematyka lekcji:


Dzień 1.

Moduł I: Opcje - nie taki diabeł straszny

Podstawowym narzędziem stosowanym w obu naszych metodach są opcje. Większości z nas wydają się one zbyt skomplikowane, aby w ogóle zawracać sobie nimi głowę. W pierwszym module Słuchacze zapoznają się z pojęciem opcji oraz ich najważniejszymi właściwościami i parametrami. Prezentacja dokonuje się językiem jasnym i zrozumiałym, bez wprowadzania skomplikowanego, a zbędnego aparatu matematycznego.

Moduł II: Dostęp do informacji

W tym module Słuchacze zapoznają się z organizacją obrotu opcjami na interesujących nas rynkach finansowych (akcje amerykańskie, surowce). Uczą się korzystać z darmowych serwisów informacyjnych zapewniających dostęp do notowań opcji oraz do interesujących nas parametrów opcyjnych.

Moduł III: Idea Metody

Na tym etapie szkolenia Słuchacze dysponują już odpowiednią wiedzą i zrozumieniem mechanizmów rządzących dynamiką kursów opcji, abyśmy mogli sformułować podstawowe założenia metod generowania przychodu z instrumentów opcyjnych. Ideę właściwej dla danego Kursu metody przedstawiamy w tym właśnie module.


Dzień 2.

Moduł IV: Rachunek brokerski

Dostęp do opcji notowanych na giełdach zapewnia nam broker poprzez rachunek brokerski. W tym module Słuchacze otwierają rachunek demonstracyjny u odpowiedniego brokera oraz uczą się obsługi internetowej platformy dostępowej.

Moduł V: Wybór opcji i otwieranie pozycji

W tym module poznajemy formalne kryteria wyboru opcji do gry. Słuchacze krok po kroku zapoznają się z procedurą skonstruowania prawidłowego zlecenia oczekującego, spełniającego nie tylko formalne wymogi metody, ale też dostosowanego do celów inwestycyjnych i możliwości rachunku inwestycyjnego. Procedura wspomagana jest autorskimi narzędziami analitycznymi.

Moduł VI: Wychodzenie z pozycji opcyjnej

W tym module omawiamy jak mogą się zachowywać otwarte pozycje opcyjne w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej. Słuchacze wyposażani są w strategie wyjścia na wypadek wszystkich możliwych wariantów sytuacyjnych.


Dzień 3.

Moduł VII: Narzędzia fundamentalne i techniczne

Rynki instrumentów bazowych dla opcji mają swoje specyficzne podstawy fundamentalne. W tym module Słuchacze poznają bazujące na tych podstawach narzędzia, dzięki którym uzyskuje się zwiększenie szybkości rotacji kapitału zgromadzonego na rachunku. Podobną rolę pełnią odpowiednio dobrane narzędzia analizy technicznej.

Moduł VIII: Zmienność implikowana

Jak każdy inny instrument, opcje można kupować kiedy są tanie, a należy sprzedawać gdy są drogie. W tym module Słuchacze dowiadują się, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na kursy opcji jest tzw. zmienność implikowana i uczą się korzystać z miar tej zmienności.

Moduł IX: Strategie opcyjne, podsumowanie

W ostatnim module Słuchacze zapoznają z dwoma strategiami opcyjnymi służącymi poprawie rentowności transakcji opcyjnych. Jest to również czas na dodatkowe pytania i wyjaśnienia, podsumowania, przestrogi przed możliwymi pułapkami, często popełnianymi błędami oraz uwagi końcowe.


Ceny  ♦ Nasze sale


Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?