Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Masz pytania? Przeglądnij tutaj te najczęściej zadawane.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj pytanie korzystając z formularza:

Pola oznaczone * są wymagane.

Podjąłeś decyzję? Formularz zamówienia znajdziesz →tutaj.

Chcesz wypróbować metody? Zapisz się na darmowe sygnały inwestycyjne, lub śledź nas na Twitterze:


Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.


Udostępnij:10. Dywersyfikacja

10. Dywersyfikacja

Opublikowany 2014/07/13

DywersyfikacjaDywersyfikacjaNiektórzy doradcy inwestycyjni zalecają dywersyfikację jako element absolutnie konieczny każdego systemu inwestycyjnego. Inni przestrzegają przed dywersyfikacją traktując ją jako zwykłe marnowanie czasu i środków. Która grupa ma rację? Prawidłowa odpowiedź, którą próbuję nakreślić w tym odcinku kursu, zależy od stosowanej przez Inwestora metody gry.

Dywersyfikacja jest elementem szerszego zagadnienia, określanego ogólnie jako zarządzanie kapitałem. Do zagadnienia zarządzania kapitałem powrócimy jeszcze w kolejnych lekcjach, a teraz poprzestaniemy jedynie na jego zdefiniowaniu:

Zarządzanie kapitałem to zespół narzędzi i technik stosowanych w procesie inwestowania i spekulacji, których celem jest:

  • ochrona kapitału,
  • jego trwałe i konsekwentne pomnażanie.

Dywersyfikacja jest narzędziem polegającym na tym, że zaangażowane w proces inwestowania środki kierujemy nie w jeden instrument inwestycyjny, a dzielimy na określone części i lokujemy w co najmniej kilka instrumentów inwestycyjnych tej samej klasy*. Synonimem terminu dywersyfikacja jest termin rozproszenie.

Na przykład, zarządzający funduszami inwestującymi długoterminowo w akcje dzielą kapitał będący w ich dyspozycji na wiele części i za każdą z nich nabywają akcje innej spółki. Dzięki takiemu rozproszeniu, nawet jeśli zarządzający pomylą się w ocenie potencjału wzrostowego jakiejś konkretnej spółki, wartość portfela funduszu jako całość zbytnio nie cierpi, gdyż zyski z bardziej licznych udanych inwestycji kompensują z nawiązką straty z kilku mniej udanych alokacji.

Czy zatem dywersyfikacja jest elementem koniecznym w każdym procesie inwestowania? Wszystko zależy od stosowanej przez inwestora czy tradera metody gry. W jednej z poprzednich lekcji (lekcja 2.) podzieliliśmy metody korzystania z instrumentów finansowych na metody inwestycyjne i metody spekulacyjne. Dla przypomnienia, czynnikiem odróżniającym metody inwestycyjne od spekulacyjnych jest względnie niskie ryzyko porażki w pojedynczej transakcji, a jako umowną granicę pomiędzy tymi dwoma kategoriami metod przyjęliśmy prawdopodobieństwo porażki na poziomie 10 %. I teraz uwaga: w klasie metod inwestycyjnych podstawowym narzędziem zarządzania kapitałem zapewniającym jego ochronę i bezpieczeństwo jest właśnie dywersyfikacja. Natomiast w klasie metod spekulacyjnych do ochrony kapitału nie stosujemy dywersyfikacji, a przynajmniej nie stosujemy jej bezpośrednio, gdyż metody te zawierają w sobie inne mechanizmy służące jego zabezpieczaniu, choć oczywiście dywersyfikacja może się pojawić jako efekt pośredni stosowania tych mechanizmów.

Jak konkretnie można zapewnić dywersyfikację w wypadku poszczególnych metod gry, pokazuję w poniższej tabeli. W tabelce niektóre metody zostały pogrupowane, ale numeracja metod zastosowana w tabeli z lekcji 2. została zachowana.

 

Nr
Metoda Sposób, w jaki możemy zapewnić dywersyfikację

Ryzyko

porażki

1., 2. Kupno obligacji skarbowych i municypalnych W warunkach polskich możliwość dywersyfikacji jest mocno ograniczona z uwagi na skromną ofertę obligacji innych podmiotów publicznych, niż Skarb Państwa.  < 1%
3. Kupno obligacji korporacyjnych Obligacje firm są często postrzegane przez Inwestorów jako inwestycja pewna, jednak takie podejście to poważny błąd. Nigdy nie należy inwestować w obligacje jednej firmy więcej, niż 1/10 posiadanego kapitału inwestycyjnego.  ~ 1%
4., 5. Deponowanie środków w bankach na lokatach i rachunkach oszczędnościowych W Polsce środki w bankach gwarantowane są nie przez Skarb Państwa, a przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, na którego funkcjonowanie "zrzucają się" banki. Należy zawsze wybierać banki posiadające gwarancje Funduszu i, o ile to możliwe, w jednym banku nie należy lokować więcej, niż wynosi kwota pełnej gwarancji (aktualnie 100 000 €).  < 1%
6. Nieruchomości (mieszkaniowe i komercyjne) na wynajem Poszerzając portfel nieruchomości, należy nabywać lokale o zróżnicowanym przeznaczeniu, a więc nie tylko mieszkalne, czy handlowe, ale również biurowe i usługowe.  ~ 1%
7. Nieruchomości kupowane w nadziei na wzrost ich wartości Podobnie jak w punkcie 6., jednak w tym wypadku o wiele ważniejsze od dywersyfikacji jest utrafienie w okres koniunktury na rynku. Należy zatem szukać dowolnych okazji do kupna po długotrwałym okresie spadku cen, a podejmować decyzje o sprzedaży, gdy ceny są mocno przewartościowane (co skądinąd jest mentalnie bardzo trudne).  ~ 10%
8. Akcje spółek dywidendowych - strategia buy and hold, czyli "kup i trzymaj" Nigdy nie należy inwestować w akcje jednej spółki więcej, niż 1/10 posiadanego kapitału inwestycyjnego. Więcej szczegółów podam już w najbliższej lekcji prezentując kompletną metodę inwestowania w akcje spółek dywidendowych.  ~ 1%
9. Akcje spółek kupowane w nadziei na wzrost ich wartości w dłuższym okresie czasu Nigdy nie należy inwestować w akcje jednej spółki więcej, niż 1/10 posiadanego kapitału inwestycyjnego. Więcej szczegółów podam w jednej z następnych lekcji prezentując kompletną metodę inwestowania w akcje spółek wzrostowych.  ~ 20%
10., 11. Akcje kupowane lub sprzedawane krótko w nadziei na krótkoterminowy wzrost lub spadek ich kursu Są to metody spekulacyjne, w których ochrona kapitału zapewniana jest przez inne, niż dywersyfikacja, narzędzia zarządzania kapitałem. Do samej metody jeszcze powrócę.  ~ 50%
12.
Fundusze inwestycyjne
Zazwyczaj fundusze same w sobie zapewniają odpowiednią dywersyfikację naszych środków w ramach będącej obiektem zainteresowania danego funduszu klasy aktywów.  ~1-10%

13.,

14.

Metody gry oparte o kontrakty terminowe futures o dowolnej bazie, kontrakty CFD, w tym Forex
Są to metody spekulacyjne, w których ochrona kapitału zapewniana jest przez inne, niż dywersyfikacja, narzędzia zarządzania kapitałem.  ~50-90%
15.
Opcje - strategie bazujące na sprzedaży
W wypadku tych metod dywersyfikacja jest ich integralnym elementem. Metod tych uczymy w ramach kursów płatnych, a więcej informacji na ich temat znajdziesz np. tutaj.  < 10%
16.
Opcje - strategie bazujące na kupnie Metody spekulacyjne, w których ochrona kapitału zapewniana jest przez inne, niż dywersyfikacja, narzędzia zarządzania kapitałem.  ~60-90%
17.
Fizyczne złoto
Niektórzy eksperci od inwestowania w metale szlachetne wskazują, iż srebro w dłuższym okresie czasu posiada nawet większy potencjał wzrostowy, niż złoto. Jednocześnie kurs srebra może podlegać silniejszym fluktuacjom, dlatego rozsądnie jest 2/3 kapitału zainwestować w złoto, a 1/3 - w srebro.  0 %

 

Jak wspomniałem, już w następnym odcinku przedstawię szczegółowo metodę inwestowania w akcje spółek dywidendowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym czasem zapamiętaj:

 

Dywersyfikacja jest dobrym sposobem na ograniczenie ryzyka w metodach inwestycyjnych, które w swej naturze wymagają zaangażowania w procesie inwestowania całego dostępnego kapitału.

 


Objaśnienie:

*/ Niektórzy doradcy inwestycyjni rozumieją dywersyfikację szerzej, czyli jako rozdzielanie kapitału pomiędzy instrumenty inwestycyjne różnych klas.


Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?