Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Masz pytania? Przeglądnij tutaj te najczęściej zadawane.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj pytanie korzystając z formularza:

Pola oznaczone * są wymagane.

Podjąłeś decyzję? Formularz zamówienia znajdziesz →tutaj.

Chcesz wypróbować metody? Zapisz się na darmowe sygnały inwestycyjne, lub śledź nas na Twitterze:


Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.


Udostępnij:11. Inwestowanie w akcje spółek dywidendowych

11. Inwestowanie w akcje spółek dywidendowych

Opublikowany 2014/08/03

DywidendyDywidendySpółka giełdowa to nic innego jak kompletny, funkcjonujący "biznes", prowadzony w formie Spółki Akcyjnej. Akcje spółki, czyli udziały w tym biznesie znalazły się na giełdzie, ponieważ ten, kto ów biznes "rozkręcił", zdecydował się przekazać innym część kontroli nad firmą oraz ewentualnie część przyszłych zysków, otrzymując w zamian potrzebny mu - zwykle do dalszego rozwoju - kapitał. Zyski firmy wypłacane akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, to właśnie dywidendy.

Nie każda spółka giełdowa wypłaca dywidendy. Często zdarza się, że Zarządy spółek decydują o przeznaczeniu całego wypracowanego zysku na rozwój przedsiębiorstwa lub na realizację innych, niż maksymalizacja zysków, celów własnych, które niekoniecznie muszą odzwierciedlać interesy drobnych akcjonariuszy. Nie zrozum mnie źle - daleki jestem od stwierdzenia, że każda decyzja o niewypłacaniu dywidendy wiąże się z nieczystymi intencjami decydentów, jednak kupując akcje na giełdzie najlepiej przyjmij jako pewnik zasadę, że "dywidendy nie kłamią" i - niezależnie od metody - rozważaj zakup wyłącznie akcji spółek, które wypłacają dywidendy!

Czy zatem każda spółka, która wypłaca dywidendy jest spółką dywidendową? Oczywiście nie! O tym, czy daną spółkę zaliczamy do kategorii spółek dywidendowych, czy rozwojowych, decyduje proporcja pomiędzy zyskiem wypłaconym akcjonariuszom w formie dywidendy, a zyskiem pozostawionym w firmie na jej dalszy rozwój. Szczegóły za chwilę.

 

*****

Strategia buy and hold inwestowania w akcje spółek dywidendowych (pozycja 8. według numeracji z tabeli w lekcji 2.)

Metodę stosujemy niezależnie od sytuacji rynkowej, czyli zarówno w hossie, jak i w bessie. Pomyśl o kupowanych akcjach jak o kawałkach gotowych biznesów, które ktoś za Ciebie rozkręcił. Gdy myślisz tym torem, nie interesują Cię wahania kursów akcji, a jedynie ich zdolność do generowania dla Ciebie przychodu w postaci dywidendy. Traktuj wydane pieniądze tak, jakbyś kupił za nie np. hale produkcyjne, maszyny, czy inne składniki majątku firmy - przecież o ile tylko są one w stanie generować dla Ciebie zyski, nie będziesz się ich pozbywał tylko dlatego, że na rynku jest bessa...

 1. Wybierz do obserwacji grupę 20 – 30 spółek, które będą stanowić Twoją bazę. Ten punkt zajmie Ci najwięcej czasu, ale zadanie to należy wykonać solidnie. Dobierając spółki do grupy kieruj się następującymi zasadami (metodą eliminacji):
  • Spośród wszystkich akcji wybierz tylko spółki, które wypłacają dywidendę. W tym celu możesz skorzystać z zestawienia „Kalendarium dywidend” dostępnego w bezpłatnym serwisie StockWatch na stronie: http://www.stockwatch.pl/dywidendy. Zestawienie możesz wydrukować i na wstępie wykreślić powtarzające się pozycje (o ile takie występują).
  • Wykreśl z zestawienia wszystkie spółki, których przeciętny dzienny obrót na giełdzie wynosi dużo poniżej 1 000 000 zł.
  • Odrzuć wszystkie spółki, dla których aktualna dywidenda nie jest co najmniej trzecią w historii. Historię dywidend znajdziesz np. we wspomnianym wyżej zestawieniu; po kliknięciu w symbol spółki otworzy się jej strona w serwisie z wieloma zakładkami i parametrami, a historię dywidend znajdziesz u dołu, w zakładce: Dywidendy.
  • Na stronie spółki w serwisie (po prawej) znajdź parametr Free float, czyli procent akcji będących „w swobodnym obiegu”, a więc niebędących w rękach głównych akcjonariuszy. Wykreśl wszystkie spółki, dla których Free float nie jest równy co najmniej 40%, ale uwaga, nie jest to warunek krytyczny! Kieruj się zdrowym rozsądkiem. Np. jeśli spółka wypłaca solidne dywidendy, ale Free float wynosi np. 33%, sprawdź kto jest jej głównym akcjonariuszem (np. w zakładce: Akcjonariat). Jeśli jest to np. Skarb Państwa, lub poważna instytucja finansowa w rodzaju OFE, jest jasne, że główny akcjonariusz traktuje spółkę jak "dojną krowę", na czym i Ty możesz skorzystać! Jeśli, przeciwnie, spółka wypłaca marne dywidendy, a jej głównym akcjonariuszem jest bliżej Ci nieznany "Pan X wraz z rodziną", trzymaj się od spółki z daleka nawet, gdy Free float sięga 50%!
  • Dla pozostałych na liście spółek sporządź tabelkę (np. w Excelu). W pierwszej kolumnie wpisz nazwę spółki. W drugiej kolumnie wpisz wartość dywidendy na jedną akcję. Użyj wartości za najświeższy okres, niezależnie od tego, czy dywidenda jest dopiero proponowana, uchwalona, czy już wypłacona. W następnej kolumnie wpisz wartość zysku netto na jedną akcję. Możesz ją otrzymać np. dzieląc zysk netto przez ilość wszystkich akcji. W kolejnej kolumnie wprowadź wartość wynikającą z podzielenia dywidendy na akcję przez zysk na akcję; wartość tę zapisz w procentach. Nie zdziw się, jeśli sporadycznie otrzymasz wartość większą, niż 100% (dlaczego jest to możliwe?). Na tym etapie Twoja tabelka może wyglądać np. tak (fragment):I teraz uwaga: dobra spółka dywidendowa powinna wypłacać co najmniej 50% zysku w postaci dywidendy. Wykreśl z zestawienia wszystkie spółki nie spełniające tego warunku, ale:
   • jeśli na liście zostanie Ci mniej niż 20 spółek, bądź mniej krytyczny i zostaw na niej 20 najlepszych;
   • jeśli na liście zostanie Ci więcej niż 30 spółek, bądź bardziej wymagający i zostaw maksimum 30 najlepszych.
  • Otrzymaną tabelę 20 – 30 spółek do obserwacji zapisz w takiej formie, abyś mógł ją swobodnie aktualizować i sortować.
 2. Podziel posiadany kapitał na 10 w miarę równych części. Za każdą jedną dziesiątą będziesz kupować akcje jednej spółki z Twojej listy w odstępach jednotygodniowych. Dodaj do swojej tabelki jeszcze dwie kolumny: aktualny kurs akcji oraz stopę dywidendy. Stopa dywidendy to dywidenda podzielona przez kurs akcji, wyrażona w procentach. Teraz posortuj tabelę malejąco z punktu widzenia kolumny zawierającej stopę dywidendy:Jako pierwsze kup akcje spółki z góry tabeli*, czyli o największej stopie dywidendy. W ten sposób rozpoczniesz zakupy od teoretycznie najbardziej efektywnej spółki.
 3. Za około tydzień (najlepiej w weekend) sprawdź czy wartości wprowadzone do tabeli nie uległy zmianie. Może się tak stać np. jeśli spółka uchwali inną dywidendę niż proponowała, lub gdy nastąpiły zmiany w sprawozdaniu finansowym zalecone przez biegłych rewidentów. Oczywiście zmianie uległy również kursy akcji. Nanieś do tabeli poprawki, przelicz ją i ponownie ją posortuj. Na najbliższej sesji giełdowej kup akcje pierwszej spółki od góry tabeli, której akcji jeszcze nie posiadasz.
 4. W kolejnych tygodniach postępuj jak w punkcie 3., aż do wyczerpania kapitału.
 5. Gdy na Twoim rachunku pojawią się dywidendy, powinieneś je reinwestować. Za otrzymane dywidendy kupujesz zawsze akcje spółki znajdującej się na szczycie tabeli, niezależnie od tego, czy je już posiadasz, czy nie. Przed zainwestowaniem dywidend zaktualizuj swoją tabelę, a jeśli od jej utworzenia minęło już pół roku, najlepiej utwórz nową! Jeśli, szczególnie przy małym kapitale początkowym, dywidenda będzie niewielka i jej natychmiastowe zainwestowanie byłoby niepraktyczne (np. wskutek nieprzekroczenia progu prowizji liniowej), wstrzymaj się i zbierz kilka dywidend.
 6. Jeśli po pewnym czasie zdecydujesz się powiększyć kapitał zainwestowany w tą strategię, wykorzystuj stopniowo kolejne, dalsze spółki ze swojej 20-30-pozycyjnej tabeli, bacząc jednak, aby wartości były zaktualizowane, a tabelka nie była starsza, niż pół roku!

Życzę miłej zabawy!


*/ Uwaga! Chociaż w tabeli wykorzystano rzeczywiste wartości liczbowe z określonego dnia w przeszłości, została ona sporządzona jedynie dla celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji do zakupu akcji którejkolwiek widniejącej w tabeli spółki.


Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?