Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Masz pytania? Przeglądnij tutaj te najczęściej zadawane.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj pytanie korzystając z formularza:

Pola oznaczone * są wymagane.

Podjąłeś decyzję? Formularz zamówienia znajdziesz →tutaj.

Chcesz wypróbować metody? Zapisz się na darmowe sygnały inwestycyjne, lub śledź nas na Twitterze:


Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.


Udostępnij:12. VIX - indeks strachu

12. VIX - indeks strachu

Opublikowany 2014/08/24

VIX - indeks strachuVIX - indeks strachuW okresach hossy stuprocentowo inwestujemy w akcje. W okresach bessy wycofujemy się z akcji i całość środków trzymamy w gotówce, lub jej najpłynniejszych ekwiwalentach. Na giełdzie jest więc czas kupowania i czas sprzedawania. Od lat najzdolniejsi analitycy giełdowi pracują nad metodami, które pozwoliłyby im przewidzieć z wyprzedzeniem punkty zwrotne rynku.

Efektem ich wysiłków jest pewien bardzo skuteczny wskaźnik. Jest nim CBOE Volatility Index, oznaczany skrótem VIX.

VIX to obliczany i publikowany przez Chicago Board Options Exchange (CBOE) indeks zmienności implikowanej, który obrazuje oczekiwania rynku odnośnie przyszłego stanu tejże zmienności. Indeks VIX jest kalkulowany według ściśle określonego wzoru na podstawie zmienności implikowanej zawartej w cenach opcji na amerykański indeks szerokiego rynku, S&P 500.

W okresach spokoju na giełdzie wartości indeksu VIX są stosunkowo niskie. Indeks rośnie, gdy rynek spodziewa się intensywnych wzrostów lub gwałtownych spadków. Jak już zapewne wiesz, a być może nawet przekonałeś się o tym na własnym doświadczeniu, decyzjami graczy giełdowych rządzą dwie silne emocje, chciwość i strach. Ponieważ z tych dwóch emocji silniejszą jest strach, indeks VIX o wiele mocniej reaguje na perspektywę spadków i dlatego właśnie bywa on nazywany indeksem strachu.

Jak to działa?

Index VIX podawany jest w punktach (a ściślej - w dolarach, ale na giełdzie amerykańskiej 1 dolar to 1 punkt). Jego wskazania interpretujemy następująco:

  • Wartość indeksu VIX poniżej 20 oznacza hossę. Wszystkie spadki indeksu S&P 500, które nie doprowadzają do przebicia przez VIX (od dołu) wartości 20, traktujemy jak zwykłe korekty.
  • Wartość indeksu VIX pomiędzy 20 a 30 oznacza stan niepewności. Spadki S&P 500 prowadzące do przebicia przez VIX wartości 20 mogą zakończyć się jako umiarkowane korekty, ale mogą też prowadzić do dalszych, głębszych spadków.
  • Wartość indeksu VIX powyżej 30 oznacza bessę. Spadki na rynku akcji, które powodują przekroczenie przez VIX wartości 30, rzadko kiedy trwają krócej niż kilka tygodni, a zwykle kilka lub kilkanaście miesięcy.

Wskazania indeksu VIX możesz śledzić np. w serwisie Yahoo Finance, pod tym linkiem. Wykres indeksu za ostatnich kilka lat przedstawia poniższa grafika:

Dla przykładu, w pamiętnym 2008 roku indeks VIX ostrzegał przed załamaniem cen akcji już w połowie września, dając możliwość wycofania się z giełdy przy wartości S&P 500 na poziomie 1400 punktów. Zaledwie kilka miesięcy później S&P 500 nie był już wart nawet połowy z tej wartości, a kilka spółek uważanych za liderów uprzedniej 5-letniej hossy po prostu zbankrutowało...

Dlaczego to działa?

Wspomniane w definicji opcje to instrumenty finansowe mające - w dużym uproszczeniu - charakter ubezpieczeń. Gracze giełdowi kupują opcje m.in. po to aby zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi zwrotami na rynku akcji. Zmienność implikowana, czyli inaczej zmienność oczekiwana, to, w przeciwieństwie do jej siostry, zmienności historycznej, obrazującej wahania kursów w przeszłości, miara spodziewanych fluktuacji kursów akcji w przyszłości. Zmienność implikowana jest bardzo istotnym składnikiem cen opcji. Wyceną opcji, czyli określeniem po ile opłaca się je sprzedawać, oraz samą ich sprzedażą zajmują się wyspecjalizowane instytucje finansowe dysponujące dużym doświadczeniem, odpowiednim kapitałem i nieograniczonym dostępem do (legalnych) informacji. Jest oczywiste, że kalkulacje takich profesjonalistów, dodatkowo będących blisko tzw. Grubych Ryb (ang. Big Boys), których transakcje mają ogromny wpływ na rynki, mają wysoką wartość prognostyczną.

Jak można to wykorzystać w praktyce?

Bazując na indeksie VIX możesz zbudować skuteczną strategię inwestowania w fundusze inwestycyjne mające dużą ekspozycję na akcje amerykańskie. Przykładami takich funduszy, których jednostki uczestnictwa są wyceniane w PLN, są: Nordea 1 - North American All Cap Fund E (PLN) oraz Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500, ale możesz także rozważyć fundusze rozliczane w USD lub EUR. Przykładowe stopy zwrotu tego typu funduszy za okres ostatnich trzech lat przedstawia poniższa tabela (zaczerpnięta z serwisu money.pl):

Uwaga, wspomniany wyżej Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500, to po prostu notowany na GPW w Warszawie ETF o symbolu ETFSP500 i możesz go nabyć na naszej giełdzie na takich samych zasadach jak "zwykłe" akcje.

Strategia może np. wyglądać następująco:

  • Zakupu jednostek uczestnictwa funduszy dokonaj w hossie, czyli gdy wartość VIX nie przekracza 20 punktów. Jeśli chcesz, możesz kapitał przeznaczony na ten segment rynku rozdzielić na kilka funduszy sprofilowanych na rynek amerykański. Jeśli dostępna Ci oferta funduszy wyda Ci się zbyt obfita, wybierz liderów wzrostów.
  • Pozycje w funduszach utrzymuj przez cały czas trwania hossy. Jeśli zarządzający funduszami, które wybrałeś, solidnie przykładają się do swojej pracy, nic złego się nie stanie. Co więcej, powinieneś obserwować systematyczny wzrost wartości swojego portfela.
  • Gdy VIX przekroczy wartość 20, podejmij działania obronne. Ustal przy jakich wartościach jednostek uczestnictwa każdego z posiadanych funduszy zlikwidujesz pozycje i faktycznie je likwiduj jeśli wartości jednostek uderzą w Twoje linie obronne! Jeśli VIX z poziomu poniżej 20 skoczy od razu do wartości powyżej 30, zleć natychmiastowe umorzenie wszystkich posiadanych jednostek.
  • Dalsze postępowanie zależy od rozwoju sytuacji na rynku. Jeśli VIX z przedziału 20 - 30 przekroczy w końcu 30, zleć umorzenie wszystkich jeszcze posiadanych jednostek uczestnictwa. Odmrożone środki pieniężne lokuj w oprocentowanych ekwiwalentach gotówki. Może to być wysoko oprocentowany rachunek oszczędnościowy, lub... jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.
  • Jeśli po okresie przebywania w przedziale 20 - 30 VIX powróci poniżej wartości 20, odbuduj swój stan posiadania jednostek funduszy akcji (o ile w tym okresie został on nadwyrężony). Podobnie, gdy wartość VIX spadnie poniżej 30 po okresie długotrwałej bessy, także odbuduj swą ekspozycję na akcje. W tym jednak wypadku warto na nowo przyjrzeć się ofercie funduszy, gdyż nowa hossa może rodzić nowych liderów rynku.

Pamiętaj, że żaden system nie jest idealny! Czasem strategia oparta o VIX może Ci nakazać przedwczesną likwidację inwestycji. Jednak nie bój się realizować zysków; zawsze miej na uwadze, że ochrona kapitału jest ważniejsza od jego pomnożenia!


Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?