Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Masz pytania? Przeglądnij tutaj te najczęściej zadawane.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj pytanie korzystając z formularza:

Pola oznaczone * są wymagane.

Podjąłeś decyzję? Formularz zamówienia znajdziesz →tutaj.

Chcesz wypróbować metody? Zapisz się na darmowe sygnały inwestycyjne, lub śledź nas na Twitterze:


Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.


Udostępnij:13. Zarządzanie kapitałem

13. Zarządzanie kapitałem

Opublikowany 2015/02/08

Zarządzanie kapitałemZarządzanie kapitałemKażdy Inwestor dąży do tego, aby systematycznie pomnażać kapitał przeznaczony na inwestycje, ale jednocześnie nie chce wystawiać go na nadmierne ryzyko. Techniki służące pogodzeniu tych dwóch nieco przeciwstawnych celów składają się na dziedzinę określaną jako zarządzanie kapitałem.

Omawianie zagadnień związanych z tematem niniejszego odcinka Kursu rozpoczęliśmy już w lekcji poświęconej dywersyfikacji. Przypomnijmy podaną tam definicję:

Zarządzanie kapitałem to zespół narzędzi i technik stosowanych w procesie inwestowania i spekulacji, których celem jest:

  • ochrona kapitału,
  • jego trwałe i konsekwentne pomnażanie.

Przypomnijmy jeszcze, że metody korzystania z instrumentów finansowych podzieliliśmy na metody inwestycyjne, czyli metody o stosunkowo niskim prawdopodobieństwie poniesienia straty oraz metody spekulacyjne, cechujące się relatywnie wyższym ryzykiem porażki w pojedynczej transakcji. Stwierdziliśmy też, że w klasie metod inwestycyjnych podstawowym narzędziem zarządzania kapitałem zapewniającym jego ochronę i bezpieczeństwo jest dywersyfikacja. To logiczne - biorąc pod uwagę, że właściwością znakomitej większości tak rozumianych metod inwestycyjnych jest stuprocentowe zaangażowanie kapitałowe w proces inwestycyjny, jedynym sposobem ograniczenia ryzyka jest rozproszenie kapitału na co najmniej kilka klas aktywów. Nawet jeśli decydujemy się na korzystanie z jednej klasy aktywów, np. z lokat bankowych, powinniśmy rozlokować kapitał w kilku różnych bankach.

Filozofia zarabiania pieniędzy przy wykorzystaniu metod o charakterze spekulacyjnym jest nieco inna. Transakcje zawierane są stosunkowo często, Zyski z pojedynczych transakcji są zazwyczaj względnie duże, ale równocześnie o wiele częściej narażeni jesteśmy na poniesienie straty. Dlatego dla tego typu metod o wiele lepszą techniką służącą ochronie kapitału jest limitowanie, czyli ograniczanie maksymalnej straty, którą jesteśmy gotowi ponieść w pojedynczej transakcji.

Limitowanie straty polega na tym, że w pojedynczej transakcji nigdy nie ryzykujemy więcej, niż określony, niewielki procent aktualnej wartości kapitału przeznaczonego na inwestycje.

Ile powinien wynosić ten bezpieczny procent? Wartości podawane w renomowanych podręcznikach gry i inwestowania mieszczą się w przedziale 2 - 10 %; podręczniki nie precyzują jednak od czego wartość ta powinna zależeć. My przyjmiemy zasadę, że procent ten powinien być tym mniejszy, im wyższe ryzyko porażki wpisane w daną metodę. W myśl tej zasady możemy przyjąć, że powinien wynosić on:

  • 2% - dla metod gry opartych o kontrakty terminowe (futures), kontrakty CFD (w tym Forex), oraz metod opartych o kupno opcji;
  • 3% - dla spekulacyjnego (krótkoterminowego) kupna lub krótkiej sprzedaży akcji;
  • 5-10% - dla strategii bazujących na sprzedaży opcji.

Dodatkowo wartości te mogą być przez Gracza skorygowane w dół, w zależności od jego indywidualnej tolerancji ryzyka.

W praktyce limitowanie straty osiągamy poprzez dostosowanie wielkości zajmowanej pozycji do salda rachunku inwestycyjnego i przyjętego procentowego limitu straty.

Przykład 1.

Dysponujemy rachunkiem o aktualnej wartości 50 000 $. Zamierzamy zakupić opcje, które kosztują 110 $ za sztukę. Ile sztuk opcji możemy zakupić, jeśli przyjęliśmy limit straty na poziomie 2% salda rachunku?

W wypadku kupna opcji maksymalna strata, jaką możemy ponieść na jednej sztuce opcji jest równa bezpośrednio wartości kupowanej opcji. W naszym przykładzie strata jednostkowa to po prostu 110 $. Obliczenie wielkości pozycji jest zatem stosunkowo proste:

Krok 1. Obliczamy kwotowy limit straty: 50 000 x 2% = 50 000 x 0,02 = 1000

Krok 2. Dzielimy kwotowy limit straty przez stratę jednostkową: 1000 ÷ 110 = 9,09 ≈ 9 szt.

Przykład 2.

Dysponujemy rachunkiem o aktualnej wartości 50 000 zł. Zamierzamy kupić akcje, których bieżący kurs wynosi 110 zł za sztukę. Nasza metoda przewiduje, że jeśli sytuacja rynkowa nie rozwinie się po naszej myśli, zlikwidujemy pozycję na stracie gdy kurs akcji spadnie o 20%. Ile sztuk akcji możemy zakupić, jeśli przyjęliśmy limit straty na poziomie 3% salda rachunku?

Krok 1. Obliczamy kwotowy limit straty: 50 000 x 3% = 50 000 x 0,03 = 1500

Krok 2. Obliczamy stratę jednostkową. Ponieważ zamierzamy zlikwidować pozycję na stracie gdy kurs akcji spadnie o 20%, na jednej akcji możemy maksymalnie stracić: 110 x 20% = 110 x 0,20 = 22 zł

Krok 3. Dzielimy kwotowy limit straty przez stratę jednostkową: 1500 ÷ 22 = 68,18 ≈ 68 szt.

Przykład 3, najbardziej złożony, bo dotyczący transakcji na rynku Forex, gdzie rachunek prowadzony jest w złotych, a przedmiot transakcji wyceniany jest w walucie innej niż złoty, podany jest w zadaniu u dołu strony.

Uwaga 1. Zauważmy, że w technice limitowania straty występuje określenie aktualnej wartości kapitału, czy też aktualnego salda rachunku. Dzięki takiemu podejściu uzyskujemy efekt reinwestowania zysków - gdy saldo rachunku powiększy się o zysk z dotychczasowych transakcji, do obliczeń przyjmujemy ten sam procent, ale z salda powiększonego o dotychczasowe zyski. W konsekwencji wielkość otwieranych pozycji będzie stopniowo rosnąć w postępie geometrycznym.

Z drugiej strony, jeśli doświadczymy nieprzerwanego ciągu kilku strat, otwierane pozycje będą coraz mniejsze, dzięki czemu saldo rachunku teoretycznie nigdy nie spadnie do zera. (W praktyce oczywiście może ono spaść do zera, gdyż nie możemy wielkości pozycji zmniejszać w nieskończoność.)

Uwaga 2. Nałożenie na rachunek limitu straty w pojedynczej transakcji nie oznacza, że na rachunku może być otwarta tylko jedna pozycja naraz. Jeśli np. po otwarciu pozycji na spółce A nasza metoda generuje sygnał na spółce B, możemy otworzyć kolejną pozycję nawet jeśli poprzednia nie jest jeszcze zamknięta. O ile nie sprzeciwiają się temu inne względy, możemy tak postępować aż do pełnego wykorzystania salda rachunku na zajmowane pozycje. Oczywiście z drugiej strony, gdy nasza metoda przez dłuższy czas nie generuje żadnego sygnału, nie ma nic złego w tym, że rachunek inwestycyjny będzie przez jakiś czas pozostawał bezczynny.

Na koniec jeszcze tabelka podsumowująca rozważania z tego odcinka kursu (jest to fragment tabeli znanej nam już z poprzednich lekcji):

Nr
Metoda Sugerowany procentowy limit straty

Ryzyko

porażki

10., 11. Akcje kupowane lub sprzedawane krótko w nadziei na krótkoterminowy wzrost lub spadek ich kursu 3 %  ~ 50%

13.,

14.

Metody gry oparte o kontrakty terminowe futures o dowolnej bazie, kontrakty CFD, w tym Forex
2 %  ~50-90%
15.
Opcje - strategie bazujące na sprzedaży
5 - 10 % w zależności od metody  < 10%
16.
Opcje - strategie bazujące na kupnie 2 %  ~60-90%

 


Zadanie 1.

Saldo Twojego rachunku na rynku Forex wynosi 16 200 zł. Zamierzasz otworzyć pozycję na parze EUR/USD, która wymaga ustawienia linii obronnej (stop loss) na poziomie 25 p. [Kursy par walutowych na Forex podaje się z dokładnością do czterech, a nawet pięciu miejsc po przecinku. 1 p. (pip) to podstawowy krok na foreksie równy zmianie kursu pary walutowej o jednostkę na czwartym miejscu po przecinku.]

Oblicz jak dużą pozycję powinieneś zająć przyjmując, że kurs USD/PLN wynosi 3,3500.

Rozwiązanie znajdziesz tutaj.


Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?